Zit jouw bedrijf in de puberfase?

Als jouw bedrijf rond de 25 medewerkers zit groei je blijkbaar van de rollercoasterfase naar de puberfase. Toen ik dat las moest ik wel lachen. Misschien is dat wel wat ik zo aantrekkelijk vind aan scale-up bedrijven.

Als HR-adviseur vind ik het interessant of je zaken vanaf het begin goed kan regelen. Je wilt de mooie dingen van de startup behouden terwijl je het bedrijf klaarmaakt voor een fase met meer medewerkers. Ik heb bij grote organisaties gezien ‘hoe het moet” maar zie vaak dat de sfeer weg is en vooral het gevoel van zingeving: waar doen we het eigenlijk voor. Kleine organisaties die groeien hebben vaak niet het geld voor professionele recruitmentcampagnes en als ze een nieuwe medewerker vinden, vaak via via heeft deze geen duidelijke functiebeschrijving laat staan dat je kan zien of het salaris rechtvaardig is in vergelijking met een collega 9ja,ja, gechargeerd, ik weet het). Veel gaat op gevoel, veel gaat goed maar ook veel hangt af van een moment, een fase en groeit later scheef. Een lange slungelige puber die nog weinig body heeft. Je maakt veel mee, het is een superleuke, superspannende fase, het voelt vaak lastig maar je weet ook: dit is de periode waar je met veel plezier op terug zal kijken.

Wat hebben die bedrijven, pubers en ik met elkaar gemeen? We groeien, en dat gaat met horten en stoten en ja, die bewoording alleen al: een beetje puber denkt daarbij door. Dat doordenken is nu juist ook zo van belang: associëren, verder denken, denken aan de volgende stap. Dat is waar ik vanuit mijn Personeel&Organisatie-achtergrond goed in ben: regeren is vooruitzien. Als je alleen maar gaat recruiten wat je vandaag nodig hebt en niet nadenkt over de toekomst van het bedrijf en de behoeftes die daarbij horen dan je het niet lang redden en zeker niet groeien. Als ondernemer moet je soms ook dat lef hebben om stappen te nemen zonder dat je de toekomst kent en gaat het vaak over de acties van vandaag. De balans tussen ondernemerslef, doen wat vandaag nodig is en nadenken over de toekomst en soms iets doen wat vooral voor de toekomst van belang is, dat kan soms lastig zijn. Hoe fijn is het als iemand dan met je meekijkt, als je met iemand kan sparren? En dan ook nog iemand die verstand heeft van personeel en hoe je zorgt dat die mensen doen waar ze goed in zijn en gemotiveerd en betrokken voor jou aan de slag gaan?

De dynamiek die in zo’n scale-up zit geeft mij geweldig veel energie. Als jij mijn brein dat altijd verder denkt eens wilt meemaken of je hebt gewoon een vraag aangaande personeel, werk en ontwikkeling: bel of mail me dan. Ik ben altijd in voor een goed gesprek.

  Is jouw brein verkeerd bedraad?

  Ben jij anders dan anders, voel je je anders, vinden andere mensen jou lastig, begrijpen ze je niet en vinden ze je vaak “te”? Dan ben je een fantastisch mens en zeer waardevol in een tijd waarin alles wat standaard is makkelijk geautomatiseerd kan worden en we juist creatief denkende mensen nodig hebben. Je brein is volgens mij net zo verkeerd bedraad als dat homosexuelen “van de verkeerde kant” waren. Als je nog erg jong bent ken je die term hopelijk niet eens meer maar de generatie van mijn ouders vonden nog dat ze niets verkeerds zeiden als ze zeiden dat iemand er ook niets aan kon doen maar tjah, van de verkeerde kant……

  Mijn afstudeeropdracht voor de HR-opleiding ging over ouderenbeleid passend in een leeftijdsbewust personeelsbeleid. De situatie waar we nu in zitten met de krappe arbeidsmarkt door veel uitstroom en weinig instroom was toen al te voorzien en daar moest HR toen al op worden ingericht, regeren is immers vooruitzien. Daar waar sommigen nog dachten dat het alleen om de zorg voor oudere werknemers  ging beschreef ik hoe juist de mix van al die leeftijden zorgde voor uitgebalanceerder besluiten. Het diversiteitsbeleid qua man/ vrouwverdeling is wat dat betreft nog een veel duidelijker voorbeeld. Daar waar vrouwen eerst zo goed mogelijk het gedrag van mannelijke collega’s kopieerden en besproken werd hoe je de nadelen van die lastige groep toch kon ondervangen is inmiddels wel duidelijk dat bedrijven met een goede man-vrouw-verdeling het veel beter doen. De hele bankencrisis had ermee voorkomen kunnen worden. En nee, de strijd is helaas nog steeds niet gestreden, nog steeds is er de loonkloof en zijn er bedrijven die de vrouwelijke arbeidsjurist met meer ervaring rustig 1000,- per maand minder betalen maar ik heb de indruk dat dat vooral om wat ouderwetsere achtergebleven bedrijven gaat waarvan er slechts enkelen zullen overleven. Het gemiddelde bedrijf weet inmiddels wel dat je zowel mannen als vrouwen nodig hebt, dat homosexuele medewerkers juist geweldig goed in de mix passen, dat je mensen nodig hebt van alle leeftijden en dat andere culturele achtergronden waardevolle perspectieven bieden.

  Na al die fasen die we hebben meegemaakt zou je denken dat we het inmiddels wel snappen. Ik zie echter dat het slechts enkele voorlopers zijn die snappen dat je naast al die diversiteit die je aan de buitenkant kan zien ook neurodiversiteit nodig hebt in je bedrijf. Het anders bedraad zijn van je brein valt binnen HR-wereld onder het neurodiversiteitsbeleid. Het lijkt me een lastig begrip om quota aan te stellen, het is ook moeilijk aan te geven wat er wel en niet precies onder valt maar even voor het eerste begrip gaat het veelal om autisme, ADHD en HB. De definitie is vooral dat ze anders denken en anders leren dan gemiddeld. Ze passen niet goed in methoden die voor de massa ontworpen zijn en als je wilt dat ze daarin gaan passen zal je misschien denken dat ze verkeerd bedraad zijn. Een aantal zal dat lukken maar velen niet en ze zullen zeker niet de beste versie van zichzelf zijn. De bedrijven die op dit moment begrijpen dat ze deze mensen nodig hebben zijn ofwel de echt grote rijkere organisaties met een echt vooruitstreven HR-beleid ofwel organisaties waar de eigenaar/ directeur zelf neurodivers is (en dat zijn gelukkig veel tech-ondernemers!) ofwel technische bedrijven die de krapte op de arbeidsmarkt al jaren flink voelen en gemerkt hebben hoe goed neurodiverse mensen juist in die organisaties passen.

  Waarom dan nu nog niet iedereen dat doet? Omdat het als lastig ervaren wordt. Omgaan met mensen die anders zijn dan jij is niet altijd makkelijk en leidinggevenden blijven ondanks alle opleiding, HR-begeleiding etc.  toch steeds weer het liefst zoeken naar een kopie van zichzelf. Dat is niet fout, dat is menselijk gedrag dat verbeterd kan worden. Je hoort mij ook niet zeggen dat het makkelijk is (een beetje zelfkennis heb ik nog wel), je hoort mij wel zeggen dat het de moeite waard is. En wil je wel maar vind je het lastig? Ik help je graag.

   De grote gelijkmaker: school of werkgever?

   De serie “klassen” en de scholensluiting gaven weer eens duidelijk aan waarom school zo belangrijk is als je gelooft in gelijke kansen voor kinderen. Moet je nagaan wat een goede werkgever die veel aan personeelsontwikkeling dan aan kansen kan geven aan een volwassen werknemer!

   Ik ben ervan overtuigd dat een goede leraar een enorm groot verschil kan maken in een kinderleven. Het punt is echter wel dat zo’n kind dan weer thuis komt in die situatie die hem of haar niet echt dezelfde kans bood als dat andere kind. Als je thuis niet genoeg ruimte hebt, geen eigen kamer, geen goed werkende computer, geen Nederlands sprekende ouders, geen ouders die tijd voor je hebben en maken, geen aandacht krijgt, er geen geld is voor huiswerkbegeleiding, in een omgeving zit die vindt dat het voor een meisje niet zo belangrijk is dat ze studeert dan heb je helaas andere kansen. Een kind heeft niet alleen de kans nodig om naar school te gaan maar ook de stimulans om daar iets mee te doen, van te maken. Ik heb dan ook veel waardering voor die leraren met een roeping, leraren die kinderen echt zien, die snappen dat dat kind niet elke kans spontaan aangrijpt maar ook echt stimulans nodig heeft en die een stap extra doen. Het kind komt echter na schooltijd weer in datzelfde huis en is afhankelijk van de ouders.

   Stel je voor dat een volwassene het talent heeft om veel meer te doen en kunnen dan waar hij nu toe in staat is. Het enige dat hij daarbij nodig heeft is de kans en stimulans om zich te ontwikkelen. De kans om meer, andere, betere ervaring op te doen, de kans op een opleiding, op coaching een kans om eens te testen waar hij eigenlijk goed in zou zijn. Die kansen worden zo langzamerhand wel steeds meer geboden: gratis ontwikkeltrajecten, betaalbare scholing voor sommige vakken vanuit de overheid, een internet vol leerzame filmpjes en betaalbare e-learnings. Toch doen veel volwassenen daar nog erg weinig mee.

   Als je als volwassene geen partner of sociale omgeving hebt die persoonlijke ontwikkeling stimuleert ben je bijna net zo kansarm als kansarme kinderen. Een partner geeft het geld misschien ook liever aan andere zaken uit dan aan scholing en vooral tijd is in veel privé-situaties een grote factor. Toch is er een groot verschil. Stel je voor dat je die werkgever treft, die manager treft, die HR-adviseur die ineens wel geïnteresseerd is in wie jij bent, wat je kan en wat je wil, iemand die je de kans geeft en je echt stimuleert. Dan kom je thuis in een omgeving waar jij niet volledig afhankelijk van bent, je bent volwassen en dus kan en mag je je eigen keuzes maken. De positieve invloed van de kans en stimulans die je op je werk ervaart krijgt de ruimte van een volwassene. Mijn idee is dan ook dat de invloed van een werkgever misschien wel groter is dan die van een leraar die les geeft aan kinderen.

   Is de werkgever dan de grote gelijkmaker? Nou, die term gelijkmaker stuit mij nogal tegen de borst. Het gaat er wat mij betreft juist om dat we niet allemaal gelijk zijn, ik ben een groot liefhebber van diversiteit en geloof sterk in de meerwaarde van combinaties van talenten, karakters en andere eigenschappen. Ik weet wel vanuit mijn ervaring als HR-professional en loopbaanadviseur dat werkgevers een veel grotere invloed hebben dan ze zich vaak bewust zijn.

   Met de juiste aandacht voor personeelsontwikkeling kan de invloed van jou als werkgever, als manager, als HR-adviseur echt een superpositieve invloed hebben op het leven van de werkende mens. Wil jij ook dat verschil maken? Neem contact met me op, een goed gesprek is nooit weg.

    LMS voor het MKB: makkelijk of noodzaak?

    Ik ben nu al een tijd bezig me af te vragen hoe ik het MKB kan helpen meer te doen aan personeelsontwikkeling. Gelukkig heeft de overheid nu een subsidieregeling in het leven geroepen waarmee mijn diensten op dit gebied voor een groot deel vergoed worden. Dit geeft wel aan dat mijn visie op de noodzakelijkheid hiervan niet slechts mijn visie is maar inderdaad een breed gedeelde visie waar de overheid veel geld voor over heeft.

    Je zou denken, dat is mooi, dan zullen bedrijven die noodzaak ook wel zien en hebben we vooral een gesprek over hoe we dat dan gaan aanpakken. Ik heb dan ook een duidelijke visie over hoe je dat het beste aanpakt: hoe maak je leren aantrekkelijk, hoe krijg je mensen aan het leren, waar begin je.

    De werkelijkheid is echter een stuk weerbarstiger. Het accepteren dat leren noodzakelijk is ligt blijkbaar heel erg moeilijk. Feitelijk heeft dat alles te maken met waar het mij al vanaf het begin om gaat. De overgrote meerderheid van de mensen denkt dat leren niet leuk is, geen leuk onderwerp, we willen er niet mee bezig zijn, we willen onze medewerkers er zo min mogelijk mee lastig vallen. Diezelfde medewerkers, of in ieder geval de nieuwe generatie heeft echter bovenaan het verlanglijstje bij een nieuwe baan staan: mezelf verder kunnen ontwikkelen.

    Ik zou willen dat meer mensen gingen zien dat jezelf ontwikkelen ook gewoon leren is. Het is alleen wel vaak leren wat je wilt leren, leren wat je op dat moment nodig hebt, leren op jouw manier. Het heeft weinig te maken met schoolsystemen waarin om efficiency-redenen de massa allerlei verplichte zaken moet leren op één manier en in hetzelfde tempo. Hoe zorg je dan als bedrijf dat dat leren waarvan we in ons achterhoofd echt wel begrijpen dat dat noodzakelijk is voor de toekomst voelt als jezelf ontwikkelen?

    Als je een beleid maakt op HRD, personeelsontwikkeling of je voert een LMS in dan is het van groot belang met welke overtuiging je dit doet. Hoe kijk je als bedrijfseigenaar, als HR-adviseur aan tegen leren en ontwikkeling. Je weet natuurlijk dat bepaalde vakkennis of b.v. veiligheidskennis noodzakelijk is en je weet dat ontwikkelingen steeds sneller gaan, nieuwe medewerkers steeds minder kant en klaar opgeleid bij je aankomen. Ga je dit dan oplossen door met belonen en straffen aan dat noodzakelijke kwaad te werken? Of begin je met ontdekken en je medewerkers laten ontdekken dat leren leuk is? Geloof je diep in je hart dat leren niets anders is dan jezelf ontwikkelen?

    Het is mijn overtuiging dat als je begint met laten zien dat leren net zo leuk en verslavend kan zijn als Netflix kijken dat die ene verplichte cursus er dan ook zonder veel moeite bij doorvliegt. Want ja, leren is niet alleen op lange termijn in het grote geheel als beleid pure noodzaak, het is soms ook heel praktisch pure noodzaak.

     Oorzaak personeelstekort leraren ligt aan hoogte salaris? Het HR-perspectief

     Vandaag staakt het onderwijs weer. Er moet geld bij. Nu vind ik de ontwikkeling van talent heel belangrijk, zeker niet alleen voor werknemers, en ja, het begint bij de jeugd. Dat er heel veel te bedenken is hoe het beter kan en dat dat allemaal geld kost daar ben ik het dan ook zeker mee eens. Waar ik het niet mee eens ben is dat de tekorten aan leraren zo gemakkelijk worden geweten aan de hoogte van het salaris. Sterker nog:

     Ik mag er niet aan denken dat iemand leraar wordt vanwege de hoogte van het salaris en het leuke pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder de vele vakantie!

     Je wilt dat iemand leraar wordt omdat dat is wat hij/ zij het liefste doet en hij dit goed kan. Salaris kan na verloop van tijd een dissatisfier zijn maar zoals elke HR-adviseur weet, het is geen satisfier. Ik zal geen uitspraken doen over de absolute hoogte van de bedragen, ik kan alleen wel een heel aantal andere zaken noemen die m.i. verbeterd kunnen worden. Op dit moment gaat de discussie over de wens van jongeren om leraar te worden maar ondertussen ontstaat het tekort ook door een hoog verzuim en een hoog verloop. Allemaal zaken die je met een echt goed HR-beleid, een HR-adviseur die ook met organisatiekundige blik kijkt, HR-beleid op CAO-niveau sterk kan verbeteren.

     Als je leraar wilt worden is het heel moeilijk om op een school een vast contract te krijgen en de school mag niet zomaar kiezen wie ze graag willen. Scholen met een nogal verschillende stroming vallen onder een zelfde stichting. Er is een CAO met allerlei regels etc. die maakt dat een contract bemachtigen als leraar een totaal ander verhaal is dan een contract bij een gemiddelde organisatie voor een  gewone werknemer in Nederland. Het voert te ver om het allemaal uit te leggen maar het gevolg is:  De school kan niet kiezen voor de leraar die het beste past, die het beste functioneert, nee, de school zit aan bepaalde mensen vast. Dit heeft 2 gevolgen:

     Als nieuweling is het moeilijk om binnen te komen. De juf die 4 jaar geleden een half jaar is ingevallen op de school van mijn zoon, 1 van de fijnste en beste juffen die hij ooit heeft gehad, kon na dat half jaar alleen worden toegezegd dat ze eventueel bij ziekte af en toe enkele uurtjes zou worden opgeroepen op 1 van de scholen van de stichting. Een andere leraar kreeg de nieuw uit te delen vaste plek op de school. Die juf was bezig een leven op te bouwen, voelde zich onzeker of ze vlot fulltime zou kunnen werken en ging zich aldus omscholen, ze is nu lerares Engels voor het middelbaar onderwijs.

     Het andere gevolg is dat niet goed functionerende juffen van de ene naar de andere school worden geschoven. Locatiedirecteuren zijn daar druk mee, kinderen moeten eerder naar speciaal onderwijs omdat dit soort juffen meer kapot maken dan je lief is en als je kijkt naar de getallen voor het aantal leraren: niets is zo slecht voor een mand met appels als 1 rotte appel ertussen. Als scholen een goede HR-adviseur in de hand nemen is er ook binnen de regels echt wel wat te doen aan slecht functionerende juffen maar helaas, dit gebeurt zelden.

     Hetzelfde probleem geldt met verzuim. De meeste scholen zijn verzekerd voor verzuim en hebben daardoor zelf andere belangen. Ook bij verzuim laten ze zich zelden begeleiden door een HR-adviseur, ze hebben meer belang bij weten waar ze aan toe zijn i.v.m. het geregel en de stabiliteit voor de kinderen dan dat het totaal aantal verzuimdagen als urgent probleem wordt ervaren. Achterliggende oorzaken aanpakken is niet echt iets waar een adviseur vanuit de verzekering zich mee zal bemoeien, daar heb je een pro-actieve organisatiekundig HR-adviseur voor nodig.

     De olifant in de kamer waarom mensen minder snel er voor zullen kiezen om leraar te worden is natuurlijk dat er al jarenlang geklaagd wordt over het vak. Kijk eens wat je daar aan kan doen! Hoe kan je de administratieve druk verminderen? Natuurlijk heeft alle administratie een reden maar heiligt het doel de middelen, kan het anders: een beetje bedrijfskundige heeft daar echt wel een visie op. Is de werkdruk verhoogd en was dat tegelijk met het doorvoeren van continu-roosters? Luister naar de klachten en zeg niet te makkelijk dat het nu eenmaal zo moet.

     Ik kan nog wel veel noemen zoals afhankelijkheid politiek etc. maar ik zal me beperken tot mijn belangrijkste advies vanuit HR-oogpunt. Bied (toekomstige) leraren ontwikkeling: bied ze perspectief, stimuleer ze om zich te ontwikkelen zoals zij er zelf voor gekozen hebben om hun leerlingen te willen helpen ontwikkelen.

     Hoe? Het idee van Lubach voor een senior-leraar is leuk maar ik zou wel graag wat meer vragen van een senior-leraar. Een academische opleiding vind ik echt niet teveel gevraagd voor een senior-leraar en ja, het gaat natuurlijk ook om houding en vaardigheden op dat niveau. Meer mensen in het onderwijs die wat verder boven de stof staan heeft niet alleen voordelen voor leerlingen maar ook op de organisatie van het werk. Het zou daarnaast ook interessant zijn om eens wat loopbaanpaden te schetsen: welke competenties heb je als leraar nodig, waar kan je deze ontwikkelen en waar kan je deze later weer inzetten. In een tijd waarin mensen meer dan 45 jaar moeten werken en de veranderingen zo snel gaan is het absurdistisch dat je jongeren vraagt of ze tot aan hun pensioen leraar willen zijn.

     De nieuwe generatie werknemers heeft ontwikkeling bovenaan hun verlanglijstje staan. Dit is een statistisch gemiddeld gegeven waar elke HR-adviseur zich in Nederland druk over zou moeten maken. Als dit niet geldt voor toekomstige leraren…..

      Talentontwikkeling en de kracht van je omgeving

      Onlangs kwam ik in een boek dit model tegen. Het gaat over talentontwikkeling bij kinderen. Ik denk dat er in de basis geen groot verschil is met volwassenen.

      Als het over talentontwikkeling van volwassenenen gaat wordt er qua termen nogal eens wat door elkaar gehusseld. Veel bedrijven hebben het dan over het aantrekken en koesteren van reeds ontwikkelde talenten, feitelijk gaat het dan over competenties. Bij talent gaat het wat mij bereft om de aanleg om iets goed te kunnen en ja, bij volwassenen is het dan bij bepaalde talenten wel de vraag of er tijdig een basis is gelegd om nog echt uit te blinken maar een mens is ook op latere leeftijd tot meer in staat dan je denkt. Erik Scherder is immers ook pas na zijn 50e hoogleraar geworden?

      Als je kijkt naar de nieuwe economie zijn competenties feitelijk ook lang niet meer zo interessant als talenten en de wijze van leren: hoe snel kan jij je aanwezige talenten omzetten in de op dat moment benodigde prestaties?

      Wat ik zo interessant vind aan dit model is dat zowel de kracht in jezelf als de kracht van je omgeving is uitgesplitst in verschillende onderdelen. Heb je er wel eens over nagedacht hoe de kracht van de omgeving van je werknemer eruit ziet? We weten allemaal dat het thuisfront belangrijk is en een beetje HR-professional weet ook wel dat in een lerende organisatie een bepaalde cultuur hoort maar als je dit model zou uitwerken voor werknemers wat zouden dan de onderdelen zijn? Als je weet hoe groot bij kinderen de invloed is van ouders en leerkrachten, wie denk je dan dat die rol hebben voor werknemers? De partner speelt tegenwoordig in veel gevallen een dubbele rol: misschien is hij of zij stimulerend (als je geluk hebt) maar bij het onderdeel balans werk/ privé speelt die partner echt een andere rol. De rol die een manager, een HR-adviseur, een directe senior-collega , naaste collega’s en collega’s aan de kantinetafel hebben is naar mijn idee veel groter dan we ons realiseren.

      Als je wilt dat je werknemers hun talenten die ze in aanleg hebben goed en snel kunnen omzetten naar de competenties, vaardigheden, prestaties die je organisatie nodig heeft dan gaat het dus om veel meer dan het centrale gedeelte in het model: de “wijze van leren”waar ik het in mijn blogs over LMS vaak over heb gehad. Natuurlijk is het van belang dat werknemers leren leren, dat de hersenen niet gaan roesten. Het gaat echter ook om de kracht in henzelf en de kracht van de omgeving. Beide onderdelen kan je ook wat mee in een LMS maar de kracht van de omgeving vraagt ook echt iets van de organisatie. Rapportages uit een LMS over hoeveel er geleerd wordt zijn slechts een middel om te zorgen dat de kracht van die omgeving gemeten en verbeterd wordt.

      Het mooie is wel: als je je als organisatie gaat verdiepen in een LMS draag je uit hoe belangrijk je ontwikkeling van je werknemers vindt en heb je daarmee al een grote stap gemaakt om de kracht van de omgeving te verbeteren.

       De beste secundaire arbeidsvoorwaarde

       De strijd om de goede mensen is volop begonnen, in de techniek, in de zorg en ook in andere sectoren wordt het gebrek aan goede werknemers voelbaar. Bedrijven gaan weer nadenken wat ze mensen moeten bieden om bij hen te komen en liefst ook enige tijd te blijven. Wat wil de sollicitant nog meer behalve uiteraard een functie en een organisatie die bij hem past?

       In vacatureteksten zie ik de laatste tijd vooral dat er veel borrels en feestjes worden aangeboden, ik vermoed vooral om generatie Y en Z aan te trekken. Voor een specifiek deel daarvan werkt dit vast. Wat steeds weer onderzocht wordt is wat werknemers zoeken bij werkgevers en zeker generatie Y en Z hebben de mogelijkheid tot ontwikkeling hoog op het verlanglijstje staan. Misschien moet je een digital native zijn om echt grondig te begrijpen dat kennis veroudert maar de mogelijkheid en capaciteit om nieuwe kennis tot je te nemen en om te zetten in vaardigheden en nieuwe creatieve ideeën echt van waarde is.

       Hoe laat je als bedrijf dan aan je werknemers en aan sollicitanten zien dat je ontwikkeling belangrijk vindt? Een mooi verhaal afsteken dat als je heel goed je best doet dat jij dan wellicht de gelukkige bent die een bepaald uitgestippeld carriere-pad naar de  naasthogere en nog hogere functie mag bewandelen? Een beleidsstuk laten zien welke opleidingen goedgekeurd en afgekeurd worden en dat voor jezelf verantwoorden met de gedachte dat eigen initiatief toch wel het minste is wat je verwacht? Werknemers vinden ontwikkeling heel belangrijk maar de werkelijkheid is dat ze net als jij en ik ook gewoon overspoeld worden door nog 100 dingen die belangrijk zijn. Als je ontwikkeling echt belangrijk vindt bied je niet alleen de kans maar zeker ook de stimulans.

       Ik ben er van overtuigd dat veel bedrijfseigenaren en zeker HR-professionals ontwikkeling wel degelijk heel belangrijk vinden en dit dan ook graag willen bieden. Er wordt ook zeker wel één en ander aan gedaan, zo zijn er in veel bedrijven b.v. Persoonlijke Ontwikkelings Gesprekken en sommige bedrijven hebben al wel een LMS waar een aantal specifieke e-learningcursussen in staan. Voor sollicitanten straalt dit echter nog niet bepaald de belofte uit dat het bedrijf op structurele basis de ontwikkeling faciliteert en stimuleert.

       Wil je weten hoe je vanuit de huidige situatie meer structurele aandacht voor de ontwikkeling van je medewerkers kan creëren en uitstralen? Ben je benieuwd hoe je alles wat je biedt aan ontwikkelingskans en stimulans laat zien aan potentiële werknemers? Ik kom graag met je in gesprek om je uit te leggen hoe het er idealiter uit kan zien en samen te bekijken wat de eerstvolgende stap voor jouw organisatie zou kunnen zijn.

        5 Tips voor opzet eigentijds HR voor het MKB

        Je bent ondernemer, je bedrijf groeit en op een gegeven moment red je het niet meer alleen en ook niet meer in de samenwerkingsverbanden die je bent aangegaan. Je hebt iemand nodig die……en ja, gefeliciteerd, je begint aan personeel. Vanaf dat moment wordt je ondernemersrol (die toch al veel breder was dan alleen je eigen vakgebied) uitgebreid met een rol als manager en HR-manager. Je moet immers de juiste persoon zien aan te trekken, selecteren, een contract geven, administratie voeren, voldoen aan allerlei wetgeving zoals die op arbo-gebied en verzinnen hoe je deze persoon het beste aanstuurt, motiveert etc.

        Met de hulp van een accountantskantoor, een boekhouder, een juridisch adviseur zal het je echt wel lukken om aan de wettelijke eisen te voldoen en waar dit rammelt heb je nog grote kans dat er onderweg geen gekke dingen gebeuren. De meeste ondernemers voelen pas behoefte aan meer ondersteuning op het moment dat ze hard gaan groeien. Dat die ondersteuning ook maar beter professioneel kan zijn voelen ze vaak pas als er iets mis is gegaan, denk aan verzuim, functioneringsproblematiek, moeilijke ontslagzaken. Op dat moment ervaar je hoeveel personeel kost.

        De bedoeling is juist dat personeel wat oplevert. Met kwalitatief personeel groeit je bedrijf en misschien wel sneller dan je dacht want een organisatie met meer mensen betekent dat een ieder kan doen waar hij echt goed in is. Dat is meteen de kern en de start van een goed HR-beleid. Vanaf dat je je eerste medewerker in dienst neemt wil ik je graag de volgende 5 tips meegeven.

        1. Uitganspunt is dat je personeel aanneemt dat in een bepaalde deeltaak beter is dan dat je zelf bent of minimaal net zo goed. Lastig punt, ik spreek veel zeer begaafde ondernemers die echt heel goed zijn en om die reden weinig uit handen willen geven maar wat ze uiteindelijk zo goed maakt is dat geheel en echt niet elk deelgebied tot in detail. Zoek altijd mensen die jou of jouw team aanvullen en iets meenemen wat je nog niet op dat level in huis had. Iedereen die een baan zoekt floreert bij deze gedachte en als ondernemer maakt het ook dat je daar graag je geld aan uitgeeft.
        2. Draag vanaf dag 1 een duidelijke visie uit over hoe je met je mensen omgaat. Ik spreek steeds meer ondernemers die dit heel goed doen, vaak hebben ze voorbeelden van leiders die ze bewonderen. Heb je daar nooit zo over nagedacht? Kijk eens in je netwerk naar HR-mensen en collega-ondernemers waarvan je de indruk hebt dat ze iets goed doen en nodig ze uit om hierover te sparren. Vergeet vooral niet dat het uiteindelijk wel jouw onderneming is, jouw personeel dus jouw manier van omgaan met: je krijgt het personeel dat je verdient.
        3. Modder niet te lang door met een accountantskantoor, boekhouder, toevallige kennis of secretaresse die ooit intercedent is geweest en nog wel wat weet. Als je pas bij 50 medewerkers echt professioneel HR-advies gaat inwinnen is de kans erg groot dat er van alles ontstaan is waar je niet op zat te wachten. Als je jarenlang zoveel jaarsalarissen aan personeel uitgeeft dan wil je toch wel weten wat dat eigenlijk oplevert? Zijn de instrumenten die je gebruik zoals de recruitmentmethoden, het beloningsbeleid, de evaluatiemethodiek wel ondersteunend aan de strategie van het bedrijf?. Heb je de juiste mensen wel in huis die dezelfde kant op willen en kunnen groeien als het bedrijf?
        4. Als je een HR-adviseur in de arm neemt kijk dan of deze echt professioneel is. HR is een multidisciplinair vak en iemand die verstand heeft van één van deze disciplines is nog geen professioneel HR-adviseur. Het gaat niet alleen om het juridische, om goede gesprekstechniek, recruitment, verzuimbegeleiding, loopbaanadvies, kennis van functiebeschrijvingen, beloningsbeleid, arbo, het gaat ook om organisatiekundig inzicht. .De bedrijfsstrategie, de samenwerkingsvormen, de HR-instrumenten, dat haakt allemaal in elkaar en dient elkaar te versterken. Vraag een kundig HR-adviseur met je mee te kijken of gebruik een gerenommeerd bureau om een goede adviseur te zoeken. Natuurlijk hoeven niet alle werkzaamheden door een HR-professional gedaan te worden. Een echte professional kijkt zeer zeker ook naar de kosten. Juist om deze reden kan je prima vanaf 10 of 20 medewerkers een HR-professional vragen enkele uren per week of maand met je mee te kijken. Een vacature is niet pas een vacature vanaf minimaal 20 uur per week. Sterker nog, vaak kan je met minder uren meer kwaliteit vinden voor hetzelfde geld omdat voor deze mensen tijd en de indeling daarvan meetelt in de totale beloning.
        5. HR-beleid kan heel mooi en netjes zijn maar het is pas echt affectief als het is afgestemd op de strategie, de keuzes van het bedrijf. Deze keuzes neem je dus door met je HR-adviseur en in veel gevallen zal deze je kunnen helpen om deze duidelijk te krijgen en b.v. ook naar je medewerkers te communiceren. Op basis hiervan kan je niet alleen kijken hoe je bijvoorbeeld de werving of beloning inricht maar vooral ook welke zaken prioriteit hebben. Dat dit veel effectiever en efficiënter is, is wetenschappelijk bewezen. De vier fundamentele keuzes volgens het model Cameron & Quinn zijn in dat onderzoek gekoppeld aan HR-intenties en praktijken.. De beauty van het MKB is dat ze lekker praktisch zijn maar soms is niets zo praktisch als een goed onderzochte theorie.

        Ik ben benieuwd hoe jij de groei van je bedrijf ervaart: blij dat je eindelijk bepaalde taken kan uitbesteden aan mensen die dat echt leuk vinden en daar goed in zijn? Trots dat jij ze een kans kan bieden om zich verder te ontwikkelen door heel veel praktijkoefening en ervaring van datgene wat ze geleerd hebben c.q. leren? Ik kan je niet beloven dat personeel je geen zorgen of geld kost, wel dat het met een goede begeleiding een stuk makkelijker is en vooral dat je er met de juiste intenties geweldig veel genot van kan hebben.

         Hoe ontwikkel je talent?

         Als je de term talentmanagement googled kom je uit bij programma’s om toptalenten te ontwikkelen. Multinationals hebben speciale programma’s voor intelligente en vooral jonge medewerkers die zich goed conformeren naar de regels van hun bedrijf. Ieder mens heeft echter talenten. Mijn definitie van talentmanagement is dan ook veel breder en ik wil graag dat al die talenten de kans krijgen om ontwikkeld te worden.

         Natuurlijk is die ‘wel intelligente maar toch conformerende medewerker’ zeldzaam en mag dat gekoesterd worden, voetbalclubs hebben ook speciale programma’s voor topvoetballers. We weten echter dat een bedrijf heel veel meer talenten nodig heeft. Als je een huis bouwt heb je gouden handjes nodig maar daarnaast ook iemand die het kan tekenen, die het coordineert, iemand met logistiek inzicht en ach, iedereen die wel eens iets heeft laten bouwen weet op hoeveel punten het mis kan gaan. Soms heb je een bouwer die die unieke combinatie van al die vaardigheden heeft, meestal heb je een team nodig om al die talenten bij elkaar te brengen. Dan heb je overigens ook meteen weer iemand nodig met het talent om dat team lekker met elkaar te laten samenwerken.

         Als al die talenten belangrijk zijn waarom is er dan alleen voor een heel selectief groepje talenten een bijzonder programma? Hoe ontwikkel je dan al die verschillende talenten? Naar mijn idee begint dat met het leren ontdekken van al die verschillende talenten. Nu heeft misschien niet iedereen daar zoveel gevoel voor, ik begrijp heus dat ik met mijn achtergrond en persoonlijkheid daar meer neus voor heb dan gemiddeld. Als je de moeite doet en de juiste hulpbronnen inzet kom je echter een heel eind. Dan helpt het wellicht om je te beseffen hoezeer het zien van al die talenten de moeite waard is. Niet elk talent is inderdaad even zeldzaam maar elke combinatie van talenten met de persoonlijkheid is uniek!

         Als je je talent wilt ontwikkelen ga dan eerst eens na welke talenten je allemaal in huis hebt en welke je op dit moment wilt ontwikkelen. Die stelling gaat zowel op voor jou als individu als voor jou als manager van een afdeling/ bedrijf. Als je hulp nodig hebt bij het ontdekken van je talenten zijn er verschillende testen, loopbaanmethoden, gesubsidieerd ontwikkeladvies om dit uit te vinden. Als je eenmaal weet wat je wilt ontwikkelen en dat helder hebt geformuleerd is het daarbij zoeken van de juiste opleidingen en ervaring een stuk makkelijker.

         Stel je voor dat je al die kamertjes vol potentieel talent gaat zien en elk talent dat je wilt kan ontwikkelen, dan bouw je toch huizen als kastelen? Dar kan geen multinational met torenkamertjes van toptalent tegenop.

          Hoe zorg je dat medewerkers positief spreken over HR in jouw bedrijf?

          HR-adviseurs hebben over het algemeen hele goede bedoelingen, toch wordt er lang niet altijd positief over ze gesproken en daarmee dus ook over hoe het bedrijf omgaat met personeel. De afdeling staat wel bekend als de afdeling Opslag en Ontslag en in Amerikaanse TV-series wordt er regelmatig door de HR-afdeling een nieuw blik personeel opengetrokken.

          Waarom is het bedrijf ooit begonnen aan een HR-afdeling? In het meest positieve geval was dat op het moment dat het bedrijf zodanig groeide dat er iemand moet komen voor recruitment en dat administratieve gedoe rondom personeel. In veel gevallen komt er pas een HR-adviseur in beeld als er dingen mis gaan, lastige verzuimsituaties, een dure ontslagzaak voor een slecht functionerende medewerker. Ik ken maar weinig bedrijven bij wie de eigenaar alles nog zelf kan maar vooraf eens vraagt aan een HR-adviseur hoe hij nu zorgt dat hij kwalitatief goed personeel naar zich toe kan (blijven) trekken en deze kwaliteit verder ontwikkelt. Wat denkt een CEO dan eigenlijk dat de toegevoegde waarde is van HR?

          Medewerkers praten vaak teleurgesteld over HR op het moment dat deze aanschuift bij een gesprek over functioneren of verzuim en ze merken dat HR er niet is voor het personeel. HR is inderdaad niet je vakbondsman of persoonlijke rechtsbijstand. Uiteraard streeft HR wel naar win-win en mag je soms wel wat meer integriteit verwachten. Hoe leg je nou goed uit wat die medewerker aan een HR-afdeling heeft? Wat is de toegevoegde waarde van een HR-afdeling en wanneer doen ze het goed?

          “ik wens je veel personeel” is een gezegde uit de Joodse en Arabische samenleving dat  zoveel betekent als ik wens je veel zorgen en veel ellende die veel personeel met zich mee zou brengen. Als HR er komt op het moment dat het bedrijf zo groot wordt dat de CEO het “gedoe” van al dat personeel niet meer zelf kan doen dan huur je iemand in die goed is in het “hendelen” van die zorgen en ellende.

          Wat gebeurt er als je er van uit gaat dat je je klant het beste kan bedienen, je product of dienst beter wordt naarmate je meer kwalitatief goed personeel hebt? Hoe meer diversiteit, hoe meer verschillende specialisaties, hoe meer gezichtspunten, hoe meer  verdieping, des te meer groeit je product of dienst in kwantiteit en/ of kwaliteit en hoe meer gelukkige, tevreden klanten. Meer personeel mogen aannemen betekent dan meer kwaliteit in huis halen. Het laten groeien van de kwaliteit van je personeel is het laten groeien van je bedrijf. De rol van HR is dan het aantrekken van kwalitatief goed personeel en die kwaliteit bewaken en laten groeien.

          Bij het bewaken van de kwaliteit van personeel hoort natuurlijk ook dat HR opmerkt dat die toffe peer toch meer een appel lijkt te worden en dus wellicht beter past in een appelbedrijf. (oh jee, dit kan een hele blog worden) Als HR echter vooral in beeld komt bij slecht functioneren en rapporteert over verzuimcijfers is het inderdaad de afdeling die “veel personeel hendelt”. Wat zou er gebeuren als HR actief werkt aan de groei van kwaliteit van uw personeel? En als dat werken aan die groei zichtbaar is op de arbeidsmarkt waardoor meer kwaliteit aangetrokken wordt? Als HR rapporteert over die groei?

          Als je wilt dat er positief gepraat wordt over jou als goedbedoelende HR-adviseur, over hoe jouw bedrijf met personeel omgaat zorg dan ten eerste dat je actief werkt aan het positieve. Werk aan de ontwikkeling van je medewerkers, aan hoe ze beter kunnen functioneren, persoonlijk kunnen groeien i.p.v. je zoveel bezig te houden met alles wat niet deugt. Ten tweede, zorg dat je rapporteert over het positieve. In de wereld van HR-analytics weten veel HR-adviseurs op dit moment vooral hoe ze rapporteren over verzuimcijfers en verloopcijfers, logisch dat het gesprek dan ook daarover gaat. Rapporteer over hoeveel medewerkers doen aan hun ontwikkeling en dan wordt dat het gesprek, dan gaan we kijken wat daarin het streven is.

          Wil je weten hoe je dit doet, hoe je hier aan toe komt? Ik kom graag met je in gesprek.