Ben jij anders dan anders, voel je je anders, vinden andere mensen jou lastig, begrijpen ze je niet en vinden ze je vaak “te”? Dan ben je een fantastisch mens en zeer waardevol in een tijd waarin alles wat standaard is makkelijk geautomatiseerd kan worden en we juist creatief denkende mensen nodig hebben. Je brein is volgens mij net zo verkeerd bedraad als dat homosexuelen “van de verkeerde kant” waren. Als je nog erg jong bent ken je die term hopelijk niet eens meer maar de generatie van mijn ouders vonden nog dat ze niets verkeerds zeiden als ze zeiden dat iemand er ook niets aan kon doen maar tjah, van de verkeerde kant……

Mijn afstudeeropdracht voor de HR-opleiding ging over ouderenbeleid passend in een leeftijdsbewust personeelsbeleid. De situatie waar we nu in zitten met de krappe arbeidsmarkt door veel uitstroom en weinig instroom was toen al te voorzien en daar moest HR toen al op worden ingericht, regeren is immers vooruitzien. Daar waar sommigen nog dachten dat het alleen om de zorg voor oudere werknemers  ging beschreef ik hoe juist de mix van al die leeftijden zorgde voor uitgebalanceerder besluiten. Het diversiteitsbeleid qua man/ vrouwverdeling is wat dat betreft nog een veel duidelijker voorbeeld. Daar waar vrouwen eerst zo goed mogelijk het gedrag van mannelijke collega’s kopieerden en besproken werd hoe je de nadelen van die lastige groep toch kon ondervangen is inmiddels wel duidelijk dat bedrijven met een goede man-vrouw-verdeling het veel beter doen. De hele bankencrisis had ermee voorkomen kunnen worden. En nee, de strijd is helaas nog steeds niet gestreden, nog steeds is er de loonkloof en zijn er bedrijven die de vrouwelijke arbeidsjurist met meer ervaring rustig 1000,- per maand minder betalen maar ik heb de indruk dat dat vooral om wat ouderwetsere achtergebleven bedrijven gaat waarvan er slechts enkelen zullen overleven. Het gemiddelde bedrijf weet inmiddels wel dat je zowel mannen als vrouwen nodig hebt, dat homosexuele medewerkers juist geweldig goed in de mix passen, dat je mensen nodig hebt van alle leeftijden en dat andere culturele achtergronden waardevolle perspectieven bieden.

Na al die fasen die we hebben meegemaakt zou je denken dat we het inmiddels wel snappen. Ik zie echter dat het slechts enkele voorlopers zijn die snappen dat je naast al die diversiteit die je aan de buitenkant kan zien ook neurodiversiteit nodig hebt in je bedrijf. Het anders bedraad zijn van je brein valt binnen HR-wereld onder het neurodiversiteitsbeleid. Het lijkt me een lastig begrip om quota aan te stellen, het is ook moeilijk aan te geven wat er wel en niet precies onder valt maar even voor het eerste begrip gaat het veelal om autisme, ADHD en HB. De definitie is vooral dat ze anders denken en anders leren dan gemiddeld. Ze passen niet goed in methoden die voor de massa ontworpen zijn en als je wilt dat ze daarin gaan passen zal je misschien denken dat ze verkeerd bedraad zijn. Een aantal zal dat lukken maar velen niet en ze zullen zeker niet de beste versie van zichzelf zijn. De bedrijven die op dit moment begrijpen dat ze deze mensen nodig hebben zijn ofwel de echt grote rijkere organisaties met een echt vooruitstreven HR-beleid ofwel organisaties waar de eigenaar/ directeur zelf neurodivers is (en dat zijn gelukkig veel tech-ondernemers!) ofwel technische bedrijven die de krapte op de arbeidsmarkt al jaren flink voelen en gemerkt hebben hoe goed neurodiverse mensen juist in die organisaties passen.

Waarom dan nu nog niet iedereen dat doet? Omdat het als lastig ervaren wordt. Omgaan met mensen die anders zijn dan jij is niet altijd makkelijk en leidinggevenden blijven ondanks alle opleiding, HR-begeleiding etc.  toch steeds weer het liefst zoeken naar een kopie van zichzelf. Dat is niet fout, dat is menselijk gedrag dat verbeterd kan worden. Je hoort mij ook niet zeggen dat het makkelijk is (een beetje zelfkennis heb ik nog wel), je hoort mij wel zeggen dat het de moeite waard is. En wil je wel maar vind je het lastig? Ik help je graag.