Niet meer veranderen

Onder invloed van de filosoof des vaderlands heb ik de titel van de blog veranderd. Sorry, niet veranderd maar verbeterd. Volgens René Gude is het een goed idee om de term veranderen zoveel mogelijk te vermijden en het in plaats daarvan te hebben over de term...