Loopbaanadvies voor intelligente intense professionals

Als je zo intelligent bent dan kan je toch ook wel zelf uitzoeken wat je kan? Veel mensen denken dat als je geboren bent met een hoog IQ je dan heel veel makkelijk moet kunnen. Was het maar zo. Juist mensen die (veel) slimmer zijn dan gemiddeld lopen vaak vast op zaken die voor anderen gemakkelijk zijn. Hoewel er nog geen goed onderbouwde onderzoeken naar dit fenomeen zijn gedaan zijn de schattingen dat veel minder dan de helft van de hoogbegaafde volwassenen werk doet op zijn/ haar eigen niveau, een groot deel werkt ruim onder dit niveau en ook een aanzienlijk deel zit thuis.

De formele definitie van hoogbegaafdheid is een IQ van boven de 130. Door veel deskundigen wordt een onderscheid gemaakt tussen hoog-intelligent en hoogbegaafd, het gaat dan over de zijnskenmerken van hoogbegaafdheid. Veel van deze zijnskenmerken hangen nauw samen met HSP, Hoog Sensitieve persoonlijkheid, wetenschappelijk onderzocht en beschreven door Elaine Aeron. Als je je herkent in HSP en niet je IQ weet maar wel weet dat je intelligent bent zal je waarschijnlijk veel kenmerken van HB herkennen. Als je meer wilt weten wat hoogbegaafdheid inhoudt kan je b.v. kijken op de website van het IHBV en ik kan je het boek aanraden : “hoogbegaafde volwassenen, zet je gaven intelligent en positief in”.

Een loopbaantraject is altijd persoonlijk en verloopt grotendeels zoals onder die dienst beschreven (zie loopbaantraject). Het gaat ook bij hoogbegaafden over de vragen wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. De accenten liggen echter vaak anders:

Wie ben ik:

  • Na de ontdekking van je hoogbegaafdheid ga je vaak je levensverhaal in een ander daglicht zien. Dit kan een grote impact hebben op je omgang met anderen.
  • Veel mensen hebben altijd het gevoel gehad ‘anders”  te zijn. Begrijpen wat je anders maakt, hoe dat werkt helpt je om opnieuw positie te nemen.

Wat kan ik:

  • Als je keuzes niet bepaald worden gelimiteerd door wat je kan heb je meer keuzes en dat kan keuzestress betekenen.
  • Ben je een multipotential

Wat wil ik:

  • Als je verstand goed is heb je wellicht niet zo goed leren luisteren naar je gevoel: hoe voel je dan wat je echt zelf wilt?
  • De vraag wat je wilt reikt bij veel hoogbegaafden verder dan wat je leuk of fijn vindt. Je hebt veel capaciteiten en wilt deze graag inzetten voor iets dat er echt toe doet, wat jij belangrijk vindt. Dit hoort bij een levensfase die niet altijd bij je kalenderleeftijd past.

Uiteraard is dit slechts een voorbeeld van hoe een traject kan verschillen van gemiddeld, HB-ers zijn immers zeer divers.

Hoe vind ik een passende loopbaanadviseur als HB-er:

Als je veel snel doorziet en zelf makkelijk allerlei methoden op kan zoeken dan is het moeilijk een adviseur te vinden. Wat je nodig hebt is iemand die met je meedenkt en die je kritische vragen stelt, iemand die jouw gedachten kan volgen, die je begrijpt, die breder kan denken en die je kan helpen focussen. Het belangrijkste daarbij is “de klik”, het onbewuste weten dat je iets gemeenschappelijks hebt. In een gratis kennismakingsgesprek kan je nagaan of je die klik voelt.

Geïnteresseerd?

Talentreizen staat voor de ontwikkeling van talent en zeker voor dat van intelligente intense professionals. Loopbaantrajecten voor hoogbegaafden werken ook goed via skype. Neem contact op per mail of telefoon en dan plannen we een gratis kennismakingsgesprek in.