outplacement

Een outplacementtraject wordt altijd op maat gemaakt in overleg met de kandidaat en de werkgever. Talentreizen werkt daarbij zeer persoonlijk en betrokken waarbij talenten en ambities van de kandidaat tot hun recht komen. Globaal ziet een outplacement traject bij Talentreizen ziet er als volgt uit.

Fase 1 Intake en loslaten
1 of 2 gesprekken van 1,5 uur
Terugblik op de afgelopen periode, afscheid, verwerking. Talentreizen heeft vanuit de HR-achtergrond ook veel deskundigheid over de fase hieraan voorafgaand; wanneer kies je voor outplacement en hoe pak je dat aan.

Fase 2 Loopbaanonderzoek
6 tot 8 gesprekken van 1,5 uur met tussentijds opdrachten, doorlooptijd 3 maanden
Dit traject is gebaseerd op het koersonderzoek van Adriaan Hoogendijk. Er wordt een uitgebreide analyse gemaakt van het zelfbeeld, talenten, ambities en wensen. Tijdens het traject raakt de kandidaat weer overtuigd van wat hij allemaal wel kan en wil en kan al begonnen worden met de baanwerving. Resultaat van deze fase is een helder professioneel profiel gecombineerd met een plan van aanpak.

Fase 3 Jobcoaching
3 tot 12 gesprekken van 1 uur
Deze fase bevat het verscherpen, activeren en bijstellen van het plan van aanpak, vaak gebaseerd op Personal Branding, gecombineerd met concrete hulp in de zin van brieven doornemen, gesprekken oefenen etc.

Daarbij:
Tussen de afspraken door is er steeds contact met de kandidaat, telefonisch of per email. De contactmomenten zijn naar behoefte van de kandidaat danwel naar inzicht van de adviseur, gemiddeld is dat één a twee keer per afspraak. Op deze wijze blijft de vaart in het traject en worden kansen optimaal benut.

Na afloop van het outplacementtraject heeft de cliënt een passende functie verworven en/ of is in staat op zelfstandige en effectieve wijze de arbeidsmarkt te benaderen.

Op basis van het oriënterend gesprek kan een offerte worden gemaakt op basis van een uurprijs of een vooraf vastgestelde totaalprijs.

Geïnteresseerd?
Talentreizen staat voor de ontwikkeling van talent. Outplacement kan een goede keus zijn om de ontwikkeling van degene die het betreft en (niet te vergeten!) de mensen daaromheen weer een positieve wending te geven. Ik vertel hier graag meer over tijdens een persoonlijk gesprek, uiteraard geheel vrijblijvend.