We weten allemaal dat er veel mensen zijn die niet graag naar school gingen. Betekent dat dan dat ze niet graag willen leren? Hoe kan het dan dat het voor sommige mensen zo’n verschil maakte toen ze naar een andere school gingen? Hoe hebben die mensen dan wel geleerd om zo goed te kunnen voetballen, zelf games te ontwerpen op de computer, zo’n mooie tuin aan te leggen?

Ik ben er van overtuigd dat iedereen van nature zich graag wil ontwikkelen. Bij veel mensen is er ergens wat betreft leren iets mis gegaan. Als je niet veel aanleg had voor rekenen of taal heb je al een moeilijke start gehad op de basisschool. Of je had heel veel aanleg en inzicht en vond de basisschool zo makkelijk dat je nooit hebt leren leren. Misschien was je vooral een beelddenker en bestonden de boeken alleen uit letters of had je een wilde drukke klas en voelde je je niet veilig.

Scholen zijn instellingen die veel geld kosten en daar moet men om die reden veel inrichten op de massa. Aangezien er maar weinig mensen echt 100% gemiddeld zijn kunnen er heel veel redenen zijn waarom je na school denkt dat je niet goed kan leren of dat je leren niet leuk vindt. Als dat zo zou zijn en je denkt dat je liever lui dan moe bent: waarom heb je dan als kind leren lopen?

Ieder mens wil zich van nature graag ontwikkelen. De vraag is alleen welke talenten hij wil ontwikkelen en op welke manier. Waar heeft iemand aanleg voor, wat vindt hij belangrijk om te kunnen of bereiken, welke leerstijl past het beste? En ja, gestimuleerd worden door iemand die betrokkenheid toont doet vaak wonderen.

Als mensen zelf even niet meer zien dat ze van leren houden is het zo belangrijk om ze daarbij te helpen. In de rol van vader of moeder realiseer je je dat meestal van nature. In de rol van leerkracht voor het overgrote deel tegenwoordig gelukkig ook (de frustraties hierover zijn mij zeker niet onbekend, wellicht voer voor een volgend blog). Hoe is dat in de rol van HR-verantwoordelijke: manager, bedrijfseigenaar of HR-adviseur?

Je weet hoe belangrijk het is dat je medewerkers blijven leren maar weet je ook hoe je ze daartoe aanzet, en kom je daaraan toe, structureel? Ik heb hier duidelijke ideeën over en help je daar graag bij.